Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013

EsperantoΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥΗ Εσπεράντο είναι γλώσσα που δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων από ολόκληρο τον κόσμο.

Σημαντικότερα χαρακτηριστικά της Εσπεράντο

· Διεθνής: Η Εσπεράντο διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικά έθνη όταν δεν έχουν κοινή μητρική γλώσσα.

· Ουδέτερη: Δεν ανήκει σε κάποιον συγκεκριμένο λαό ή χώρα και γι’ αυτό λειτουργεί ως ουδέτερη γλώσσα.

· Ισότιμη: Όταν χρησιμοποιεί κανείς την Εσπεράντο, νοιώθει ισότιμος με το συνομιλητή του από γλωσσικής απόψεως παρά αν χρησιμοποιεί οποιαδήποτε εθνική γλώσσα (π.χ. αγγλικά) για να μιλήσει με κάποιον που έχει την εθνική αυτή γλώσσα ως μητρική.

· Εύκολη: Χάρη στη δομή και τα συστατικά στοιχεία της γλώσσας, είναι συνήθως πολύ πιο εύκολο να μάθει κανείς Εσπεράντο σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη εθνική γλώσσα.

· Ζωντανή: Η Εσπεράντο εξελίσσεται και ζει όπως όλες οι άλλες γλώσσες και, έτσι, μπορεί να εκφράσει κάθε πλευρά της ανθρώπινης σκέψης και των συναισθημάτων.


Δεν υπάρχουν σχόλια: