Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Προσευχές


Η προσευχὴ τῶν παιδιῶν

Θεὸς τὸν ἥλιο ὁδηγεί
ποὺ πρέπει ν’ ἀνατείλει,
πῶς νὰ περάσει ἀπὸ τὴ γῆ
τὸ φῶς του νὰ μᾶς στείλει.Θεὸς ὁρίζει τὰ ψηλὰ

ὁ ἥλιος ὅταν σβήνει, 

νὰ φέγγουν τ’ ἄστρα τὰ πολλὰ
κι  κάτασπρη σελήνη. 

Καὶ τὰ λουλούδια, ποὺ χυτὰ
στὴ γῆ μοσκοβολοῦνε, 
Θεὸς τὰ ἔμαθε κι αὐτὰ
πότε καὶ ποῦ ν' ἀνθοῦνε. 

Καὶ τὸ μικρὸ-μικρὸ πουλί, 
ποὺ ψάλλει στὸ κλωνάρι, 
Θεὸς τοῦ εἶπε νὰ λαλεῖ
νὰ κελαηδεῖ μὲ χάρη. 

Θεὸς χαρίζει στὰ παιδιὰ
τὸ νοῦ τους καὶ τὴ γλώσσα, 
νὰ λὲν ὅ,τι ἔχουν στὴν καρδιὰ
καὶ νὰ μαθαίνουν τόσα. 

Γι’ αὐτὸ καὶ τὰ καλὰ παιδιὰ
βράδυ, πρωί, χρωστοῦνε
στην προσευχή τους με καρδιά
να τον ευχαριστούνε


Γεώργιος Βιζυηνός
                                                                                                                                       
 Βραδινὴ προσευχή


Πρὶν πέσω νὰ πλαγιάσω, 

Θέ μου, Σὲ παρακαλῶ
νὰ δώσεις νὰ περάσω
                                τὴ νύχτα μὲ καλό.


Τὸν ἄγγελό Σου πάλι          
στεῖλε μου ἀπὸ ψηλά,
νἄρθει στὸ προσκεφάλι
πιστὰ νὰ μὲ φυλᾶ.

                                                                 


όταν εγώ κοιμάμαι
στὸ πλάι μου ν' ἀγρυπνᾶ 
κι ἔτσι νὰ μὴ φοβᾶμαι 
τὰ σκότη τὰ πυκνά. 
Καὶ σ’ ὅλη Σου τὴν πλάση
κι ὅπου καλὸ παιδί,
στεῖλε νὰ τὸ σκεπάσει
ὴ στοργική Σου εὐχή.Μιχάλης Στασινόπουλος
Paintings from : Karen Tarlton, Cathappy.net, fanpop, Qeen of Angels, allgodpapers.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: