Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Μέγα Σάββατονάστα, ὁ Θεός, κρίνων τὴν γῆν, ὅτι σὺ

κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι

Ἀνάσταση

Ἡ Ἀνάσταση. Καὶ γέμισε χαρά,
λουλούδισε ἡ ψυχή μου σὰν τὸ κρίνο.
Κι ἀνοίγω τῆς λαχτάρας τὰ φτερά,
ψηλὰ μὲς στῆς αὐγῆς τὰ φωτερὰ
γαλάζιο ἕνα ἀστροφῶς κι ἐγὼ νὰ γίνω.

Ἀνάσταση. Τὰ σήμαντρα χτυποῦν.
Κι ὅλα τὰ δένδρα ἀνθίζουν πέρα ὡς πέρα.
Στὸν κόσμο αὐτὸ ἂς μάθουν ν᾿ ἀγαποῦν
ὅσοι τὸ μίσος ἔσπειραν κι ἂς ποῦν
«Χριστὸς Ἀνέστη ἐτούτη τὴν ἡμέρα».
                                    

                                    Στέλιος Σπεράντσας
                                             

     Θεέ μου Πρωτομάστορα   


                                         μέσα στις πασχαλιές κι Εσύ


     Θεέ μου Πρωτομάστορα


                                          μύρισες την  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η !!!                                                                                Οδυσσέας Ελύτηςεικόνα από : pemptusiaΧριστός ανέστη εκ νεκρών
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασι
 ζωήν χαρισάμενος


Christ est ressuscité des morts,
par la mort il a vaincu la mort,
et ceux dans les tombeaux il a donné la vie.


Christ is risen from the dead,
trampling down death by death


and on those in the tombs bestowing life!Christus ist auferstanden von den Toten, er hat den Tod durch den Tod zertreten und denen in den Gräbern das Leben geschenkt!

Hrestoss vosskrese ez mertvih,
smerteeyou smert po prav,
Ee suscheem vo grobeh zhivot darovav.


Kristus nousi kuolleista,
kuolemalla kuoleman voitti
ja haudoissa oleville elämän antoi.


Al-Masīh qām min baīni’l-amwāt
Wa wati’ al-mawt bi’l-mawt
Wa wahab al-hayāt
Lil-ladhīna fī’l-qubūr!Xristos Воскресе
       


               Κ Α Λ Ο   Π Α Σ Χ Α 

Δεν υπάρχουν σχόλια: