Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Μεγάλη Παρασκευή

        



 Έραναν τον τάφον αι μυροφόραι μύρα ...





                      






                       


Ω! Γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου τέκνον 
πού έδυ σου το κάλλος;





Δεν υπάρχουν σχόλια: