Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Μεγάλη Παρασκευή

         Έραναν τον τάφον αι μυροφόραι μύρα ...

                      


                       


Ω! Γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου τέκνον 
πού έδυ σου το κάλλος;

Δεν υπάρχουν σχόλια: