Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Χαίρε νύμφη ανύμφευτε
  ψαλμωδίες γλυκές με τα πρώτα πρώτα Δόξα Σοι.
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα πρώτα Δόξα Σοι!
        Εκεί δάφνες και βάγια
θυμιατό και λιβάνισμα

Οδυσσέας Ελύτης


 XΑΙΡΕ ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ

                                           Ερμηνεία : Christos Santicai

       


Την πάσαν ελπίδαν μου εις Σε ανατίθημι.Μήτηρ του Θεού φύλαξόν με υπό την Σκέπην Σου
Δεν υπάρχουν σχόλια: