Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Χαίρε νύμφη ανύμφευτε




  ψαλμωδίες γλυκές με τα πρώτα πρώτα Δόξα Σοι.
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα πρώτα Δόξα Σοι!
        Εκεί δάφνες και βάγια
θυμιατό και λιβάνισμα

Οδυσσέας Ελύτης






 XΑΙΡΕ ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ

                                           



Ερμηνεία : Christos Santicai

       






Την πάσαν ελπίδαν μου εις Σε ανατίθημι.Μήτηρ του Θεού φύλαξόν με υπό την Σκέπην Σου








Δεν υπάρχουν σχόλια: